Гарантія

Гарантійні зобов’язання

Наші майстри надають гарантію на ремонтований вузол від виробника терміном від 1 року. Дефектні комплектуючі протягом гарантійного періоду ремонтуються безкоштовно чи змінюються на нові; вирішення питання про доцільність їх заміни або ремонту визначаються фахівцями сервісного центру. Замінені деталі та вузли власнику не повертаються (переходять у власність сервісного центру).

Гарантійне обслуговування не проводиться у випадках:

1.  Порушено збереження гарантійних пломб на виробі;

2.  Виявлення спроб виконання ремонту та внесення конструктивних змін третіми організаціями або особами;

3. Порушення власником правил експлуатації та зберігання апаратури, описаних в інструкції експлуатації до виробу. У такому разі споживач втрачає всі права на цю гарантію, включаючи право на компенсацію;

4.  Після закінчення гарантійного терміну роботи, зазначеного в інструкції експлуатації до виробу;

5.   Несправність апарату є наслідком дій непереборної сили (пожежі, повені, блискавки, природних катастроф та ін.);

6. Експлуатація проводилася в умовах підвищеної вологості, підвищеного рівня пилу, низьких температур, впливу інших зовнішніх факторів;

7. Потраплення всередину апарату сторонніх предметів, рідин, комах та їх слідів, бруду тощо;

8.   Механічних пошкоджень, природного зносу та недбалого відношення;

9. Гарантія не поширюється на вироби з несправностями, які стали наслідком нестабільного енергопостачання в мережі, встановлених ГОСТ 13109-87 (аварійне підвищення або зниження напруги);

10. Використання виробу з метою, відмінною від побутової, є порушенням правил експлуатації виробу.

Гарантійні умови не поширюються на збиток, заподіяний іншому устаткуванню, яке працювало у поєднанні з цим виробом.